Reklamation

Ibland så händer det att något är fel på produkten. Det är viktigt att vi får besked så fort som möjligt om något är fel med din produkt, så vi kan hjälpa dig med att hitta en bra lösning på problemet och göra nödvändiga förbättringar.

Om du önskar att reklamera en produkt ber vi dig att alltid kontakta oss i förväg så att vi kan registrera ärendet. Skicka gärna med en eller flera bilder på det du önskar reklamera samt några korta ord om vad som är fel. Vi kommer att hjälpa dig vidare genom att hitta en bra lösning. Det är inte möjligt att reklamera normalslitage eller felanvända kläder. 

En reklamation innebär att det finns ett fel eller defekt på produkten. Om du upptäcker detta måste du ge oss besked om detta inom en rimlig tid och helst så snart som möjligt. Om vi inte levererat varorna på utsatt tid kommer det att betraktas som ett fel och återigen måste du meddela oss inom en rimlig tid. Detta besked bör vara skriftligt. Du kan reklamera upp till två år efter att du fick produkten, eller fem år om det finns varor som är menade att hålla betydligt längre. 

Vi ber om att tvätta reklamationsprodukten innan den skickas in till oss.

#