Etiska riktlinjer

Vi på Trimtex vill att handeln ska bidra till en hållbar utveckling. Därför ställer vi alltid höga krav på våra samarbetspartners för arbetstagarens rättigheter och miljö. Det är de nationella myndigheternas ansvar att se till att mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöskydd upprätthålls, men det befriar inte privata företag som oss själva att ta ansvar. Som handelsföretag på den internationella marknaden är vi på Trimtex fast beslutna att säkra goda arbetsförhållanden genom hela vår leverantörskedja.  Vi tar vårt ansvar gentemot miljön när det kommer till materialet i våra kläder som produceras. Därför ser vi till att alla kläder som vi tillverkar är Öko-Tex, Iso och Reach-certifierade. Det innebär att inget av materialet innehåller skadliga ämnen som påverkar miljön.

Vi är oroade över djurens välbefinnande och allt dun vi använder kommer från livsmedelsproduktionen. Under inga omständigheter använder vi dun från levande djur. Som en försiktighetsåtgärd har vi valt att utesluta nano silver som en antibakteriell beläggning av våra produkter.

Vi jobbar med att tydliggöra för alla anställda, samarbetspartners och kunder vikten av rättvis handel. Vi utesluter därför alla leverantörer som har ett oetiskt beteende.Trimtex önskar att bidra med öppenhet runt våra fabriker, och vi kan försäkra dig som kund att våra varor är producerade på fabriker där människor inte på något sätt blivit utnyttjade. Vår produktion sker i huvudsak av Trimtex Baltic i Estland i enlighet med våra fastställda villkor. En del av vår produktion sker i Asien med leverantörer som med asiatiskt mått mätt har mycket goda arbetsförhållanden och villkor.

Våra etiska riktlinjer och mål för vårt arbete är inskriven i en så kallad ”Code of Conduct”-handling.  Detta dokument beskriver de krav vi ställer på våra leverantörer, gemensam överenskommelse om dessa principer är en förutsättning för att ingå, bibehålla eller förnya ett handelsavtal.

Riktlinjerna i dokumentet är baserade på internationellt erkända ILO- och FN-konventioner. Eftersom ”Code of Conduct” aktivt används på många olika språk är dokumentet upprättat på engelska.

 

Produsentliste
Estland: Trimtex Baltic OÜ , Protex Baltic OÜ og Nirgi Servis OÜ. 
Asia: Wuhan Briway Co.Ltd, Luen Ford Sportswear Fty.Ltd og ASG Vina Co.Ltd